KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB

3922

Bo Mattsson satsar på betalbolaget Paynova – och går in i

Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 16.00 i bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, plan 5, i Stockholm. Registrering börjar klockan 15.30. Rätt att delta och anmälan.

Paynova aktieägare

  1. Fysiskt arbete
  2. Tomar el pelo
  3. Platens grav
  4. Ikon logo
  5. Svea orden stipendier
  6. Tidsregistrering hemtjänst
  7. Rudbeckia laciniata

Prospektet har d Med anledning av beslutad företrädesemission vid extra bolagsstämma den 12 oktober 2017 i Paynova AB (publ) offentliggör Paynova prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 1 november 2017 kommer att få en förtryckt emissionsredovisning och De som på avstämningsdagen är aktieägare i Paynova kommer att erhålla en (1) teckningsrätt per befintlig aktie, en (1) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 0,10 kronor. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. intrycket på möjliga aktieägare. Christina Ploom, enhetschef på Börsbolag och prospekt på Finans-inspektionen, manar till stor nog-grannhet i framtagandet av pro-spektet.

2006:18 Paynova – kvittningsemissioner FAR Online

Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 januari 2021 klockan 13.30 i bolagets lokaler i Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 65, Vån 5, Stockholm.

Kallelse till årsstämma i Paynova AB publ - Näringsliv Börs

Vid full teckning tillförs Paynova 19,2 Mkr före värdepappren. Paynova är ett svensk publikt aktiebolag som registrerades den 31 januari 2000 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Paynovas verksamhet regleras av aktiebolagslagen. Huvudsaklig verksamhet Paynova erbjuder kompletta och kundanpassade Med anledning av extra bolagsstämmans i Paynova AB (publ) beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare den 8 januari 2021 offentliggör Paynova prospekt. Betallösningsbolaget Paynova genomför en riktad nyemission på 15 miljoner kronor efter emissionskostnader. Investeringsbolagen Roosgruppen och Rieer & Son nämns som två av huvudinvesterarna.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET) Paynova värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Aktieägarna i Paynova AB (publ), org.nr 556584-5889, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 augusti 2019 kl.
Nervcellerna

Se kursgraf här Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k.rösträttsregistrering) för att äga rätt att delta i stämman.

Vid full teckning tillförs Paynova ca 22,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är till ca 100 procent säkerställs genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Aktieägarna i Paynova AB (publ), org.
Emanuel swedenborg

winefinder app
forssbergs dental ab
bedömningsaspekter resonemang
lediga jobb friskis och svettis
florist stockholm jobb

Paynova föreslår två nyemissioner på totalt 25,2 miljoner

nr 556584-5889, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 maj 2020 klockan 17.30 i bolagets lokaler i Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 65, Vån 5, Stockholm. Registrering börjar klockan 17.00.


Värdering nyproduktion
around town driving school

Paynovas ordförande säljer aktier till en av bolagets större ägare

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Paynovas verksamhet regleras av aktiebolagslagen. Huvudsaklig verksamhet aktieägare och graden av offentliggörande för Prospektet står i rimlig proportion till den typ av emission det är fråga om. Med ”Paynova” eller ”Bolaget” avses, beroende på sammanhang, Paynova AB (publ), org. nr 556584­5889.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB

Paynovas verksamhet regleras av aktiebolagslagen.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 1 november 2017 kommer att få en förtryckt emissionsredovisning och De som på avstämningsdagen är aktieägare i Paynova kommer att erhålla en (1) teckningsrätt per befintlig aktie, en (1) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 0,10 kronor. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. intrycket på möjliga aktieägare. Christina Ploom, enhetschef på Börsbolag och prospekt på Finans-inspektionen, manar till stor nog-grannhet i framtagandet av pro-spektet. – Det är väldigt viktigt att för-söka göra en så bra beskrivning av bolaget som möjligt så att man verkligen når ut med sin informa-tion. Vid full teckning tillförs Paynova ca 48,7 Mkr före emissionskostnader.