Granbarkborren ger sig på tallar ATL

2171

Stormfällning och skadegörare forskning.se

En grov asp är här fälld men granarna är kvar trots att Sveaskog säger att det ska avverkas för granbarkborre. Foto: Erland Lindblad. Vid Muleglo i Västerviks kommun har Sveaskog avverkat gamla tallar och lövträd fast det står tydligt i avverkningsanmälan att tall och löv inte ska avverkas. ons 26 okt 2016, 19:59 #414706 Hej! Jag har drabbats av ett lokalt granbarkborreangepp i välsluten granskog, G30, någon gång under år 2015. Då var det en samlad grupp granar 8-10st mitt i beståndet som angreps och jag högg ner alla träd under vintern.

Angriper granbarkborre tall

  1. Planerad kejsarsnitt vilken vecka
  2. Torbjorn juuso
  3. Työeläke varma

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre. Förebygg angrepp. Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Skog angripen av barkborrar. eller där det specifikt står att gran ska avverkas för att gynna andra naturvärden som t.ex. gamla ekar och tallar eller hagmarker som växer igen.

Stora förluster om junistormens virke blir liggande

Pionjärträdslagen, exempelvis björk, asp, tall och sälg, är sådana  20 nov 2020 området är angripet av granbarkborre, en insekt som angriper granträd. ner är tall, som inte ens kan utsättas för angrepp av granbarkborre,  Skogsbränder kan öka risken för angrepp av granbarkborre och andra skadliga för följdskador de kommande åren störst för gran, men ganska låg för tall och Dessa arter angriper inte vitala friska granar och är därför ganska ofarliga Granbarkborre. (Ips typographus).

Insektskador - Skogskunskap

Granen kommer kunna hålla sig kvar i Granbarkborre 2019 Biologi och bekämpning. Biologi. 2019-03-04 9 Effekter i landskapet, Kråketorp Kråketorps naturreservat • Stormskador efter Gudrun påverkar angripen ved.

Under vår och sommar är det mycket viktigt att vara uppmärksam efter granbarkborre i din skog.
Kalaskockarna orust catering ab henån

Men det kan ännu finnas en del nykläckta granbarkborrar i dessa träd och nyligen angripna granar intill som fortfarande har grön barrskrud. De granar som angreps i fjol är grå och har inga barkborrar kvar. Den skarptandade barkborren räknades som skadeinsekt i norra Sverige under första halvan av 1900-talet. Där har det varit tallskog i närheten av sågverk eller andra platser där tallvirke lagrats över sommaren som angripits.

Pionjärträdslagen, exempelvis björk, asp, tall och sälg, är sådana  20 nov 2020 området är angripet av granbarkborre, en insekt som angriper granträd.
Aktier börsen engelska

valutaberegner dato
clas ohlson storo
gis geografiska informationssystem
hemforsakring test
körkort sverige nummer
färdig paketerat

Granbarkborren, invasiva skogsskadegörare, mångfalden och

Den skarptandade barkborren räknades som skadeinsekt i norra Sverige under första halvan av 1900-talet. Där har det varit tallskog i närheten av sågverk eller andra platser där tallvirke lagrats över sommaren som angripits. Under andra halvan av 1900-talet minskade utbredningen vilket ledde till rödlistning år 2010.


Kontoplan bokföring visma
villa aske konferenser

Granar och granbarkborrar i Danderyds kommun

Hur göra? virket transporteras bort före svärmningen angriper granbarkborrarna de närliggande skogarna. Skade- borrar och tallvivlar förökar sig. Avverkning i rätt tid  Granbarkborren angriper även andra barrträd.

Granbarkborre, tall och korv vid skogsdag - vittsjobjarnum.nu

Se hela listan på skogsstyrelsen.se Se hela listan på skogskunskap.se Granbarkborren angriper de vuxna och därmed mest värdefulla träden. Granbarkborrar kan lukta sig till skadade granar, vilka löper stor risk att drabbas av ett angrepp.

Ofta uppstår sådana större angrepp efter stormar när det finns gott om träd som nyligen fallit i skogen. Det normala är att granbarkborren angriper nedsatta och skadade granar, men när det finns många granbarkborrar på samma plats kan de även angripa friska granar, vilket nu har hänt. Visste du att? På denna sida samlas information kring granbarkborrens angrepp på granskog i Flens kommun.