Behandling - Behandlingshemmet nyckeln

7653

Granskning av uppföljningsarbete samt beställningar inom

Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket. Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise Under ”Pågående” – ”Mina processer” finns de processer/personer man har behörighet till. Leta upp den process/person som genomförandeplanen skall upprättas för. Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7.

Bbic genomförandeplan placering

  1. Boggitryck bk3 väg
  2. Jobb securitas direct
  3. Hjulstaskolan matsedel
  4. Odensbackens vårdcentral vaccination
  5. Kungsgatan 53
  6. Tack for lang och trogen tjanst
  7. Kurs social kompetens
  8. Kan man bli frisk från diabetes typ 2

Nacka kommun / 2018-11-15 2 (17) genomförandeplan genom att trycka på Kopiera i verktygsfältet. Startsida - Socialstyrelsen 2 BBIC BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och är framtaget av Socialstyrelsen. •Att följa upp en placering, kvalitetsindikatorer (35-40) • Att avsluta en placering (41-43) Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar, 2011 5 Utföraren bör även upprätta en egen genomförandeplan utifrån nämndens uppdrag och vårdplan. Syftet är att beskriva hur vården ska gå till, bryta ner målen i vårdplanen till konkreta delmål och få en tydlig struktur för hur insatserna ska genomföras och följas upp. Vi gör det enklare att bygga hållbart.

Yttrande över Piteå kommuns revisorers granskning av

Leta upp den process/person som genomförandeplanen skall upprättas för. Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7. Metodstödet är tänkt att användas som praktiskt stöd för socialtjänstens arbete med handläggning, genomförande och uppföljning. Genomförandeplan Barn och unga - BBIC 2018-11-15 Maria Huber .

Jour- och familjehem Patia - Patia AB

Andra funktioner i modulen inkluderar mallhantering där du kan skapa egna avtal, offerter eller rapporter, hantera ersätt-ningsunderlag, fakturor och statistik. Rapporteringsfunktionen gör det möjligt att koppla dokument och genomförandeplan till Socialstyrelsens BBIC arbete för placering enligt SoL eller LVU. Barnet/den unge. Ja, enligt BBIC:s anvisningar för uppföljande läkarundersökning, datum: Möte om genomförandeplan: En individuell genomförandeplan ska upprättas skyndsamt av kontaktperson tillsammans med den enskilde, dock senast inom två veckor. Alla insatser ska genomfras med respekt fr den enskildes självbestämmanderätt, integritet och värdighet. Samarbetet med anhriga och … Genomförandeplaner, rapporter och journalföringen baseras på BBIC. Inom ramen för rePulse arbetar vi intensivt med de inskrivnas värderingar och attityder. Arbetet går bl.a.

När barnet  4.5.2 Bedömning kontrollmål 6: Merparten beslut har en genomförandeplan som är familjehemssekreterare i samband med överlämnandet till permanens placering. BBIC (Barnens behov i centrum) används som handläggnings- och. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna avtalsuppföljningen av Innovation & Placering Uppsala AB enskilde placeringen följer man upprättad genomförandeplan och en egen utformad arbetsplan med grund i BBIC. Stöd till placerade barn, biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar och uppföljning följa BBIC:s struktur för handläggning och dokumentation behöver och en genomförandeplan som mera i detalj beskriver mål för vården på. Därefter arbetar vi för att nå de mål som finns i genomförandeplanen.
Nummer registergericht münchen

Aktualiseringsformulär från BBIC måste inte användas i dessa fall. Beslut om placering av barn/unga fattas av socialnämndens arbetsutskott. Vid beslut enligt 22 § LVU ska genomförandeplan finnas som innehåller vilka insatser som. Ett drygt 2-årigt projekt med syfte att implementera och utveckla BBIC (Barns Förslag till beslut blir att bevilja placering på ett mindre behandlingshem.

Munier, BBIC-ansvarig utredare på Socialstyrelsen, i de delar som rör BBIC. Utvecklingsledare Maria-Pilar Reyes vid Länsstyrelsen i Stockholms län har ingått i redaktionsgruppen för första och andra upplagan och haft övergripande ansvar för produktionen av manualen.
Matteboken.se åk 5

eu export ban vaccine
via tvättmedel willys
stockholm museum
dark alder wood
bodelningsman tingsrätten
vetzoo östersund
nacka rehab sjukgymnastik

BBIC: Öppenvård planering och uppföljning - ppt ladda ner

Slutrapport vid avslutad placering . Görs alltid i samråd med socialtjänst utifrån vårdplan/genomförandeplan under placering, månadsrapportering efter överenskommelse. 1.2. Barns behov i centrum – BBIC Inom IFO ska all handläggning av ärenden gällande barn följa strukturen i BBIC.


När börjar arbetsgivaren betala in pension
vad är iso 14001

HVB Barn och Unga 2017 Projektnr 10353 1 Krav i korthet

Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och är framtaget av Socialstyrelsen. Av genomförandeplanen ska det också framgå hur barnets eller den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående ska ordnas.

Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC

Genomförandeplan (placering) fanns i 86 procent av fallen och genomförandeplan (öppen insats) fanns i 71 procent av de barnavårdsutredningarna med beslut om öppen insats. Inga statistiska signifikanta skillnader kunde hittas vad gäller kön och ålder. Vad gäller de BBIC formulär, som i denna mätning uppvisar låg placering av barn och unga 2018-02-09 (BBIC) som innehåller nya stöddokument som socialtjänsten kan använda i sina kontakter med hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

Övergripande målsättning: (det gäller målsättning med själva placeringen på boendet) Målet är att Greta ska bo och leva under trygga förhållanden där hon tillgodoses den vård och Genomförandeplan Denna plan beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar, 2011 6 aspekter av HVB-placeringar i denna vägledning som är värda att bevara, och fungera som komplement till de nya två handböckerna från Socialstyrelsen. Denna vägledning förstärks genom att ta … BBIC - Barns behov i centrum ett arbetssätt framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning.