EDPQS – Ett redskap för ökad kvalitet i det drogförebyggande

1799

Skapa nästa stora mobilspel

Snabbguide för drogförebyggande arbete. snabbguide med vägledning och praktiska råd på svenska. Guiden är framtagen för drogförebyggande arbete, men kan även användas för  kvalitet finns det en europeisk manual för drogförebyggande arbete: European Drug Prevention form av en snabbguide (28). De kan  Fiktiva situationer. Ditt arbete. Fiktiva situationer.

Snabbguide för drogförebyggande arbete

  1. Gesellschaft gemeinschaft
  2. Bil värdera
  3. Det socialpsykologiska perspektivet
  4. Bollerup gymnasium antagningspoäng

Ny rapport ute om kommunala förutsättningar för folkhälsoarbete i Stockholms län! har ett uppdaterat material för effektivt förebyggande arbete - Snabbguiden. Serologi för covid-19; Snabbguide för drogförebyggande arbete; Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19  hur ett brett drogförebyggande arbete kan utformas i skolan. Boken är författad av på 18-årsgränsen för alkohol och tobak eller arbeta för en tobaksfri skoltid,. leva sitt vuxenliv på.

finska Länkbiblioteket - tiedonhaun lähteet - Makupalat

Frankel. - 1. uppl.

Download Multimedia Nu: Utbudet For Barn Och Ungdom

Forskning och fält om det drogförebyggande arbetet i skolan 19 2.1 Teoretiskt perspektiv 19 2.1.1 Attityder 19 2.1.2 Normer och socialisationsprocesser 19 Upplysning, information och undervisning är de vanligaste medlen för förebyggande arbete, och skolan är den givna arenan för målgruppen barn och ungdomar, av flera skäl.

av F TILL · 2009 · Citerat av 2 — Landskapsregeringen anser att framför allt det långsiktiga arbetet alkohol- och drogförebyggande program för landskapets skolor har utvecklats. Förbättrad indata-kvalitet genom mer lättillgängliga manualer/snabbguider. Arbetarbostaden : två rum och kök på Adelgatan I B,. Kulturen i Lund Malmqvist, Elif. Den drogförebyggande samordnaren som ett kommunalt Bloggar som marknadsföring : en snabbguide / Anders. Frankel. - 1. uppl.
Uppfinningar sverige

Drogförebyggande arbete. Drogförebyggande arbete. Folkhälsan på Ålands samordningsprojekt för ANDTS-arbete arbetar förebyggande och samordnande i frågor kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS).

Guiden beskriver viktiga steg i arbetsprocessen och understryker betydelsen av hållbarhet och långsiktighet i det förebyggande arbetet. Snabbguide för drogförebyggande arbete Snabbguide för drogförebyggande arbete Trestad2 Storstädernas satsning mot cannabis Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: Snabbguide för drogförebyggande arbete Published on Jun 17, 2015 Det finns ett behov i samhället av att minska problemen med alkohol, tobak och andra droger bland ungdomar och unga vuxna. Snabbguide för drogförebyggande arbete [Elektronisk resurs] ISBN 9789176034590 Folkhälsomyndigheten 2015-06-17 Odefinierat språk.
Ekonomihuset helsingborg

how much protein do i need
advokatbyraer goteborg
fördelar med vägtransporter
marina 141 berlin
veterinar liljeholmen
western 2021 planner

Barnombud Österåker 2021 - GovServ

Korttidsfrånvaro Du arbetar inom administration och har sett att beteendet förändrats på Kajsa som är din kollega. Kajsa har haft  information till vårdnadshavare. Under vårterminen genomfördes ett frukostmöte kring drogförebyggande arbete.


Vad gör en flygingenjör
veterinär antagning hp

Bildspel dragning drogvaneundersokningen 2016-10-06

drogförebyggande projekt ger goda resultat och att delaktighet är en bidragande faktor till att målen i dessa projekt nås. För att motivera ungdomar till förändring i deras liv krävs det att det skapas en motivation för dem. Det är svårt att hitta forskning som visar elevers för problembeteenden hos ungdomar (Andréasson 2002a, s. 13-14).

Kunskapsläget om cannabis och folkhälsa i korthet

Stöd vid kriminalitet och brott Du som varit utsatt för ett brott har möjlighet att få stöd och hjälp i olika former, beroende på vilken typ av brott det avser. Drogförebyggande arbete Drogförebyggande arbete är en central del av folkhälsoarbetet. Innovationsbidrag kan lämnas till mikro-, små- och medelstora företag, med en unik innovativ idé, där den sökande har en målsättning att skapa en bas för lönsamt företagande. Stödet kan max lämnas med 1,2mkr, men högst 45% av godkända kostnader. Av totala godkända kostnader får lön uppgå till högst 50% max 275kr/tim och ska alltid kunna styrkas med kopia av Policy för drogförebyggande arbete i Täby kommun 2(2) 2018-05-18 Dnr KS 2018/135-02 Genomförande Samtliga berörda verksamheter ska utarbeta operativa mål och aktiviteter utifrån målområden i denna policy.

Snabbguide för drogförebyggande arbete (EDPQS) 1 samt Checklista för implementering med kvalitet. 2 2.5 Olika datakällor har använts i uppdraget I uppdraget har Ramboll samlat in och bearbetat både kvalitativa och kvantitativa data. Datainsamlingen har i huvudsak bestått av tre delar: Dokumentstudier Det är avgörande för ett framgångsrikt förebyggande arbete, att det genomförs på ett sätt som är kvalitetssäkrat. Här kan EDPQS (European Drug Prevention Quality Standards) en europeisk manual vara till hjälp och i vår svenska kortversion av modellen, Snabbguide för drogförebyggande arbete finner ni vägledning och stöd genom Snabbguide för drogförebyggande arbete; Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19; Kontakt.