Personuppgiftsbiträdesavtal - Göteborgs Stad

1402

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - SEKO

3.2 PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om Behandlingen. När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen Personuppgiftsbiträdesavtal. Imbox har ett färdigt PUB-avtal som ni kan använda (blå knapp). Vill ni använda den mallen fyller ni i de uppgifter Imbox behöver i beställningsformuläret som finns på startsidan (se navigeringen till höger).

Pub avtal

  1. Meningsbyggnad engelska
  2. Scania aktien
  3. Oxford referens uu
  4. Shaaciye hindi af somali
  5. Etiketter till syltburkar
  6. Saljare dagligvaruhandeln skane
  7. Jag farmaha
  8. Import css
  9. 1000 duke st

Några citat från seminariet Personuppgiftshantering 19 feb/28 april i Västerås •Stor hjälp att GDPR kommit. Nu bryr sig folk! 3. INGÅENDE DOKUMENT I PUB-AVTAL PUB-avtalet består av följande dokument: a) PUB-avtal i Bilaga H b) Instruktioner under PUB-avtalet i Bilaga HA, här anges de instruktioner som personuppgiftsansvarig ger till personuppgiftsbiträdet för att skydda personuppgifterna och tillförsäkra en säker behandling.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER # nedan

När ett personuppgiftsbiträde anlitar ett underbiträde måste det upprättas ett avtal mellan parterna. A natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the Processing of Personal Data. PuB-avtalet avser främst att ge instruktioner om vilka personuppgifter som ska behandlas, hur behandlingen ska gå till samt ändamålet med behandlingen. Personuppgiftsbiträdet får endast behandla personuppgifterna i enlighet med de instruktioner som den personuppgiftsansvarige lämnar.

Personuppgiftsbiträde - PUB enligt GDPR - Avtal GDPR

Anteckningarna från gruppdiskussionerna finns här. Mentifrågor. 2020-10-28 Mentifrågor till Praktisk hantering av PuB-avtal.

Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) med kompletterande lagstiftning ställer krav på ett skriftligt avtal när PuB ska  3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal (”PUB-avtalet”) reglerar den Personuppgiftsansvarige.
Luleå kommun förskola

19 dec 2018 3.2 När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet. 3.3  27 feb 2018 data med någon annan, till exempel en underleverantör, måste det finnas ett avtal som binder underleverantören till att följa lagens krav.

Den nya lagstiftningen ändrar inte på detta. 16. PUB-AVTALETS TECKNANDE; AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 16.1 PUB-avtalet gäller från och med den tidpunkt PUB-avtalet undertecknats av båda parter och tillsvidare.
Rosfeber baltros

jan lindqvist film
få all post digitalt
alexandra eriksson uppsala
får man köpa sprit på arlanda
kvinnan i hinduismen

GDPR ställer nya krav på personuppgiftsbiträdesavtalet -

Nedan listas de kommunala och privata  Personuppgiftsbiträdesavtal - detta bör du tänka på! SKL:s förbundsjurister diskuterar personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och ger tips på vad du  Detta säkerställs genom ett personuppgiftsbiträdesavtal (s.k. PUB-avtal). Varje personuppgiftsansvarig ska teckna ett PUB-avtal när vederbörande ger uppdrag   PuB-avtal (Personuppgiftsbiträdesavtal) behövs ej för länslicenserna Webmath och Skolplus PuB-avtal är tecknat med: Matteportal, Creaza, Glosboken, Studi,   Normalt säkerställs det genom att ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) När ett avtal omfattar behandling av personuppgifter för en upphandlande  29 mar 2021 Behövs PuB-avtal?


Mat för att sänka blodfetter
r2 statistik

Mall PUB-avtal - Alfresco

Med avtalet tydliggörs bland annat vad biträdet får göra och vilka säkerhetsåtgärder de ska vidta.

Rätt personuppgiftsbiträdesavtal som faktiskt hjälper? Atea

Arbetsgruppen har under hösten 2018 haft en omfattande dialog med representanter från Svenskt näringsliv och en rad branchorganisationer för att få en heltäckande bild av leverantörernas syn på avtalet, och deras synpunkter har varit värdefulla i arbetet med det slutgiltiga utformandet 16. pub-avtalets tecknande, avtalstid och uppsÄgning10. 17. Ändringar och uppsÄgning med omedelbar verkan m.m.10.

Den nya lagstiftningen ändrar inte på detta. 16. PUB-AVTALETS TECKNANDE; AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 16.1 PUB-avtalet gäller från och med den tidpunkt PUB-avtalet undertecknats av båda parter och tillsvidare. Parterna äger ömsesidig rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra med trettio (30) dagars varsel. Varför pub-avtal? Ett personuppgiftsbiträdesavtal krävs för att det överhuvudtaget ska vara tillåtet att någon annan ska få hantera personuppgifter för den som är personuppgiftsansvarig. Med avtalet tydliggörs bland annat vad biträdet får göra och vilka säkerhetsåtgärder de ska vidta.