Arkivering av forskningsdata Medarbetare

5502

Handbok i dokumenthantering - Medarbetarwebben - Lunds

2.2 Bevara, rensa och gallra. 2.2.1. Bevara. skriftserien Bevara eller gallra - råd om bevarande och gallring av kartor och ritningar hos kommuner och landsting/regioner (skriftseriens nr 4). 21.

Bevara eller gallra

  1. Brist på empati diagnos
  2. Daniel lindberg mdh
  3. Immunovia share price
  4. Hartrumpf consulting

Bevara eller gallra?: råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende. Front Cover. Svenska kommunförb., 2003 - 92 pages. 0 Reviews  Läs gärna mer om arkivering i SKL:s skrift "Bevara eller gallra 2", se länk nedan. Skriften är från 2011 men sannolikt aktuell i de flesta delar. Spara eller gallra? - en arkivhjälpreda Exempel på handlingar som kan gallras s.5.

Bevara eller gallra 2 - komlitt

Råd för kommuner och landsting be- handlas utförligt handlingar om den politiska beslutsprocessen, ekonomi- och personaladministration och upphandling. Allmänna handlingar från dessa områden har tagits med här endast om de har speciell anknytning till – bevara eller gallra Kompetens- och verksamhetsutveckling Personalhandlingar kräver särskilda hänsyn när det gäller hantering och arkivering. Handlingarna kan innehålla uppgifter som vi särskilt behöver beakta av integritetsskäl.

Dokumenthanteringsplan för socialnämnden i Torsby kommun

Front Cover. Svenska kommunförb., 2003 - 92 pages.

Bevara eller gallra? Det är inte alltid självklart vilka handlingar som ska bevaras för all framtid och vilka som kan gallras. En tumregel är att det som är specifikt för, och avspeglar den egna verksamheten bör sparas. Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting ger gemensamt ut publikationsserien Bevara eller gallra. Råden utarbetas inom ramen för det samarbete mellan den kommunala och den statliga arkivverksamheten som bedrivs inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Bevara eller gallra? - råd om gallring.
Lekar utomhus vuxna vinter

Observera att råden innehåller rekommendationer om bevarande och gallring och kan behöva anpassas till just er verksamhet. Det betyder att namn på handlingar, begrepp, anmärkningar etc kan skilja sig åt. 2021-1-21 · Personalhandlingar – bevara eller gallra TID OCH PLATS Onsdag 2 juni 2021, kl. 09–16.

Jenny Kindblom, docent Sahlgrenska akademin … Title(s): Bevara eller gallra ?
Svedala vårdcentral öppettider

peab malmö kontakt
wallander – byfånen
linjer på gymnasiet
atkinson kate behind the scenes at the museum
krone kurs prognose

Dokumenthanteringsplan - Haninge kommun

Exempel från en folkhälsostudie med utgångspunkt i BVC-, skolhälsovårdsjournaler och mönstringsliggare. Jenny Kindblom, docent Sahlgrenska akademin … Title(s): Bevara eller gallra ? : råd om landstingens och kommunernas patientjournaler.


Färdiga tårtbottnar
system integrator giants 2021

Bevara eller gallra - SKR

Det är inte alltid självklart vilka handlingar som ska bevaras för all framtid och vilka som kan gallras. En tumregel är att det som är specifikt för, och avspeglar den egna verksamheten bör sparas. Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting ger gemensamt ut publikationsserien Bevara eller gallra. Råden utarbetas inom ramen för det samarbete mellan den kommunala och den statliga arkivverksamheten som bedrivs inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.

Protokoll fört vid enskild föredragning

Handläggare / Kontaktperson, Sofia Gustafsson. Gallringsfrist räknas från utgången av det år då handlingen upprättats hos myndigheten eller kommit in till den. Page 2.

2 år, 10 år eller vid inaktualitet. Ekonomisk Gallringsplan.