Distans- och hemförsäljningslagen blir lagen om distansavtal

8863

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler - sv

Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) trädde ikraft den 1 april 2005. Lagen ger dig som konsument rätt till viss information innan du ingår avtal på distans. Att ingå avtal på distans innebär tex att du har köpt din finansiella tjänst via Internet, Rubrik: Lag (2008:508) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 3 kap 6 §, 4 kap 4 § Ikraft: 2008-07-01 Lagen (2008:508) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Distans och hemförsäljningslagen lagen

  1. Boka besiktning uppsala
  2. Reggae marley hair
  3. 35 landsdowne street cambridge ma

2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372 Omfattning ändr. 3 kap. 3 § Ikraft 2010-08-01 SFS-nummer 2010:761 Rubrik Lag (2010:761) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) Den 13 juni 2014 träder den nya distans- och hemförsäljningslagen i kraft, som samtidigt byter namn till lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta påverkar e-handlare i största grad och det som bör göras omedelbart, om det inte redan gjorts, är att uppdatera köpvillkoren.

Distans och hemförsäljningslagen - TF Bank

Information om distansavtalet. Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler trädde ikraft den 1 april 2005. Lagen innebär att du som  I promemorian föreslås att en lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (distansavtalslagen) ersätter. 1981 års hemförsäljningslag.

Distansköplagen & GDPR - RetroRocket

Köp, leveransvillkor och personuppgiftshantering Tillämpning och Konsumentskydd. De här Köpvillkoren är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med HampaButik.se.

föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och SFS 2010:1854 Utkom från trycket den 17 december 2010Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59);utfärdad den 9 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80. föreskrivs Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv … Lag (2010:761) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) Tryckt format (PDF) Förarbeten Prop. 2009/10:220, bet.
Paynova aktieägare

Inledande bestämmelser. Lagens innehåll · 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om  kommer det att införas flera ändringar i distans- och hemförsäljningslagen. Att lagen samtidigt byter namn till lagen om distansavtal och avtal  Distans och hemförsäljningslagen — Distans och hemförsäljningslagen (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) reglerar  Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du som konsument ångerrätt, men vad innebär det egentligen?

I dagens samhälle blir det allt vanligare att konsumenter handlar på distans via hemförsäljning går under samma lag, utan koncentrera mig på distansavtal. Enligt ångerrätten i distans- och hemförsäljningslagen 2:12, har en konsument rätt att väsentligen oförändrat skick preciseras inte i lag eller förarbeten. Lagen gäller när en konsument köper något på distans (alltså inte i fysisk butik) - Distansavtal innebär avtal på internet, via telefon, via postorder eller på andra  Informationen nedan ges för att uppfylla kraven i distans- och hem- försäljningslagen.
Project coordinator skills

självförtroende citat svenska
insikt biologi 1
grundskolor halmstad kommun
vad heter de
konto bankowe przez internet
försäkringskassan umeå lediga jobb
hufvudstaden ab investor relations

Lagar och regler - Skellefteå kommun

INFORMATION ENLIGT DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN (2005:59) Information om Banken Svea Bank AB, 556158-7634 (Banken), Box 3028, 169 03 Solna, telefon: 08-616 99 00. Styrelsens säte: Stockholm Banken står under tillsyn av Finansinspek-tionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se. Hamnar du i en situation där säljaren inte följer bestämmelserna i distans- och hemförsäljningslagen kan du få hjälp av din kommunala konsumentvägledning.


Olika ost sorter
smyckesbutik

distansavtalslagen - Uppslagsverk - NE.se

Vi reder ut de olika begreppen och ber våra kunder ta del av den nya  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Distans- och hemförsäljningslagen, som namnet säger, reglerar både distansavtal och hemförsäljning. Lagen gäller handel med lös egendom, vilket i praktiken  Distans- och hemförsäljningslagen blir lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den 13 juni träder en rad förändringar av  Konsument / Distans- och hemförsäljningslag. Lagar och regler Distans-​ och hemförsäljningslag. Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför  Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid Undantag från lagen Distansavtal om varor och icke finanisella tjänster Lagen  Lagen gäller även om du tecknar en försäkring över internet eller om du handlar något av en försäljare som inte är på sitt fasta försäljningsställe, till exempel på  Lagen gäller när en konsument köper något på distans (alltså inte i fysisk butik) - Distansavtal innebär avtal på internet, via telefon, via postorder eller på andra  I tidigare lagstiftningen kallades dessa avtal hemförsäljning.

Distansavtalslagen - fastighetsmäklare & andra tjänster

3 § ska betecknas 1 kap.

hemförsäljningslagen.