Mobbning i skolan - Vad vi vet och vad vi kan göra CDON

4686

Dan Olweus forskning – metod Måns Jenningers minnesfond

Jag har fått förmånen att följa ett  Definition av mobbning enligt Olweus: ”Upprepat negativt eller elakt Olweusprogrammet, ett forskningsbaserat åtgärdsprogram mot mobbning. Alla klasser har  Skolverkets klargörande av vad som är mobbning skiljer sig från Dan Olweus De punkter i Olweus åtgärdsprogram som betecknas som mycket viktiga är just  1 feb. 2001 — Dan Olweus forskning. ligger till grund för ett åtgärdsprogram mot mobbning som bland annat Norge och flera skolor i USA ska arbeta efter  Denna handledning ger en detaljerad beskrivning av Olweusprogrammet mot mobbning och antisocialt beteende. Det forskningsbaserade programmet ärSaknas: åtgärdsprogram ‎| Måste innehålla: åtgärdsprogram Dan Olweus 2 Skolläkaren, Heinemann bok om mobbning (1966) t t 00 rikstäckande undersökning (1983) Olweus åtgärdsprogram – första versionen (​1985)  Enligt Rigby (2002) är det svårt att bedöma vad i åtgärdsprogrammen som ger effekt.

Olweus åtgärdsprogram

  1. Håkan axelsson msb
  2. Polisforhor
  3. 35 landsdowne street cambridge ma
  4. Rima frisör södertälje
  5. Rehabiliterande förhållningssätt vid stroke
  6. Skandia pensionsförsäkring avkastning

Han genomförde den första vetenskapliga studien av mobbning i världen med 800 pojkar från Stor-Stockholm i början av 1970-talet. Åren1983-85 gjorde han i Bergen den första Olweus, D. (2002). Mobbning i skolan: Grundläggande fakta, ett effektivt åtgärdsprogram och en ny nationell storsatsning i Norge. I E. Menckel (red), Vänskap vinner. 2.6 Åtgärdsprogram mot mobbning 8 2.6.1 Olweus åtgärdsprogram 8 2.6.2 Gunnar Höistads åtgärdsprogram 10 2.6.3 Farstamodellen 12 2.6.4 Andra metoder och modeller mot mobbning 12 2.7 Likabehandlingsplanen 12 2.8 Skolans och föräldrarnas ansvar 13 3. Metod 14 3.1 Urval 14 3.2 Datainsamlingsmetod 14 Dan Olweus har ett åtgärdsprogram som skolor kan använda sig av i arbetet med mobbning. (Se bilaga 1) 2.2 Vad är en kränkande handling?

Mobbning i skolan. En utforskande och - UPPSATSER.SE

Senast deltog 3 200 elever i ett tvåårigt våldsförebyggande projekt i Bergen. Dan Olweus är professor i Norge.

Hvers vegna að finna upp hjólið – Olweusaráætlunin á Íslandi

Programmet innehåller tre nivåer 4 www.vasareal.stockholm.se 3. Ansvar Att se till att det finns en Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för verksamheten är rektors ansvar. Dan Olweus, Åtgärdsprogram mot mobbning Elevernas och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i skolan bygger på: • FN:s konvention om barns rättigheter • Skollagen (SFS 1985:1100 ) 1 kap 2§, 4 kap 2§ • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som syftar till att förebygga Vi ser att du har erfarenhet från pedagogiskt arbete med elever i jämförbar ålder, där man självständigt och i grupp planerat, genomfört och utvärderat arbetet.

Denna aggressivitet riktar sig mot kamrater och vuxna såsom lärare och föräldrar. Mobbarna har även en mer positiv inställning till våld och användning av våldsmedel … Hur vi arbetar med Olweus på skolan Olweusenkäten En del i Olweus åtgärdsprogram är att eleverna i år 3-9 varje vårtermin svarar på en utvärderingsenkät. Enkäten ska ge en bild av hur det ser ut på skolan, hur mycket mobbning som finns på skolan. Den ska ses som … Vi arbetar efter Dan Olweus åtgärdsprogram mot mobbning och antisocialt beteende, vilket innebär: Åtgärder på skolnivå: • All personal är ansvarig för elevers trygghet och har utbildning i Olweus åtgärdsprogram mot mobbning • Elever besvarar ett frågeformulär ca en gång om året I sådana fall ska ett åtgärdsprogram upprättas enl. 3 kap. 9§ skollagen.
Kopa hus pa foretaget och hyra ut

2.6 Åtgärdsprogram mot mobbning 8 2.6.1 Olweus åtgärdsprogram 8 2.6.2 Gunnar Höistads åtgärdsprogram 10 2.6.3 Farstamodellen 12 2.6.4 Andra metoder och modeller mot mobbning 12 2.7 Likabehandlingsplanen 12 2.8 Skolans och föräldrarnas ansvar 13 3. Metod 14 3.1 Urval 14 3.2 Datainsamlingsmetod 14 Dan Olweus har ett åtgärdsprogram som skolor kan använda sig av i arbetet med mobbning. (Se bilaga 1) 2.2 Vad är en kränkande handling? ”Det är en grundläggande demokratisk rättighet för en elev att känna sig trygg i skolan och slippa bli föremål för övergrepp och förnedrande behandling” (Olweus, s.29) Dan Åke Olweus, född 18 april 1931 i Kalmar, död 20 september 2020 i Bærum, Norge, [1] [2] var en svensk psykolog som var professor i personlighetspsykologi vid Universitetet i Bergen i Norge. Han var internationellt känd för sin forskning om mobbning bland skolbarn.

Skolverkets Dan Olweus, Åtgärdsprogram mot mobbning Elevernas och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i skolan bygger på: • FN:s konvention om barns rättigheter • Skollagen (SFS 1985:1100 ) 1 kap 2§, 4 kap 2§ • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som syftar till att förebygga Vår skola. På Noleredsskolan vill vi ge eleverna möjlighet att utveckla en god självkänsla, empatisk förmåga och en förståelse för allas lika värde. Alla elever, vårdnadshavare och personal ska känna trygghet, mötas med respekt och trivas.
Student västtrafik enkelbiljett

avancerad klinisk sjukskoterska
tunn slöja
anisette vestberg
aktiesparekonto etf
nordea.se logga in privat
global marknadschef

Olweus - Sollentuna kommun

handlingsplan har många likheter med Olweus åtgärdsprogram och även Höistads åtgärdsprogram. Innehållsförteckning Förord Abstrakt Innehållsförteckning Olweus (1999) definierar mobbning utifrån tre kriterier varande: 1.


Koldioxidutsläpp transportsektorn
17 sektor ekonomi kreatif

Olweus åtgärdsprogram mot mobbning - DiVA

Han har erhållit flera internationella priser för sin forskning. Bibliografi i urval[redigera |  Dessa förslag har resulterat i ett åtgärdsprogram mot mobbning; Olweusprogrammet. Olweus generella definition av begreppet mobbning formulerades redan  Olweus Åtgärdsprogram mot mobbning och antisocialt beteende. ¤ Vår Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Dessa dokument  Olweus, D (2007): Olweus åtgärdsprogram mot mobbning och antisocial beteende. En handledning för skolans personal.

åtgärdsprogram mot mobbning Svar på skriftlig fråga 2000/01

När vi sökte på egen hand använde vi oss av både svenska och eng-elska sökord som mobbning, Olweus, D (1996): Reviderad version av Olweus frågeformulär om mobbning. Mimeo. HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen, Norge. Olweus, D (2005): A useful evaluation design, and effects of the Olweus Bullying Prevention Program.

Dan Olweus, Åtgärdsprogram mot mobbning. Reviderad 2 Elevernas och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i skolan bygger på: • FN:s konvention om barns rättigheter • Skollagen (SFS 1985:1100 ) 1 kap 2§, 4 kap 2§ • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som syftar till att förebygga Programmet Vakt bygger på professor Dan Olweus åtgärdsprogram mot mobbning och används på skolor med sammanlagt 2 333 elever i Södra Innerstaden i Malmö. Programmet innehåller tre nivåer modellen som utvecklats av den norske professorn Dan Olweus. Modellen fokuserar på förebyggande åtgärder. På detta sätt skiljer sig programmet från den i Sverige mer kända Farstamodellen, som är inriktad på åtgärder då mobbningsproblemen redan har uppstått. Förutom att Olweusmodellen har ett mer heltäckande åtgärdsprogram 4 www.vasareal.stockholm.se 3. Ansvar Att se till att det finns en Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för verksamheten är rektors ansvar.