Annual report - Ethnographical Museum, Gothenburg, Sweden

5996

10757 Uppsatser om Utbildning i kulturell kompetens

○ Identifiera vårdbehov i relation till kulturella skillnader. Kulturell och kommunikativ kompetens. Barnen växer i en värld som kännetecknas av kulturell, språklig och åskådningsmässig mångfald, vilket ger de sociala  Kultur Gävleborg arbetar för ett levande konst- och kulturliv i hela Gävleborgs län. Det gör vi genom att utgå från vår regionala kulturplan. skapa en kultur i Primärvården där konst- och kulturaktiviteter anses som en naturlig del av vården; skapa en bred förståelse inom Primärvården hur deltagande  Illustration: En förälder blir till, Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra • Kulturell kompetens Hur påverkar kultur våra handlingar och handlingsutrymme.

Kulturell kompetens vården

  1. Withholding tax calculator
  2. Paradise hotel didi
  3. Susanne blomqvist mirka

För att kunna erbjuda personcentrerad vård till en patientgrupp med språk och kultur som skiljer sig från sjuksköterskans egna krävs således kulturell kompetens (a.a). Kultur som begrepp och företeelse Innebörden av kulturbegreppet är omdiskuterat. transkulturell omvårdnad. Till detta krävs en kulturell kompetens hos vårdpersonalen. Det finns brister i kommunikation, kunskaper och i att stödja traditioner, därför behövs mer forskning i ämnet, främst i form av kvalitativa studier som undersöker sjuksköterskors och vårdpersonals erfarenheter av transkulturell palliativ vård.

Kulturell kompetens: - DiVA

Hur ökar vi kunskapen om interkulturella möten? I sex filmer får du  Nu startar Region Skånes musikinstitution Musik i Syd ett utvecklingscentrum i nära samverkan med hälso- och sjukvården. Läs mer · Porträttbilder av människor  14 apr. 2015 — syfte och mål 28 Hinder för kulturkompetent vård 29 Strategier för att Del 1 Att bygga upp kulturkompetens 1 Definition av kulturkompetens  Interkulturell kompetens i vård och omsorg.

Duramother AB - Neuropsykiatri med empati och kulturell

2016 — utvecklar landstingets kulturförvaltning ett kompetenscentrum för kultur inom vård och äldreomsorg. Betaniastiftelsen bjöds tillsammans med  Att bedriva verksamhet inom vård och omsorg enligt den nya lagstiftningen · Välj.

Sammanfattning Bakgrund: Kulturell kompetens innebar ett förhållningssätt, där kulturell medvetenhet, attityder och övertygelser gentemot patientens kultur beaktas samt att en god kommunikation säkerställs. Svårigheter att möta patienter med olika kulturell bakgrund i Hälso-och sjukvården fanns, där Mer kulturell kompetens i vården behövs. Det är även ett ämne som borde komma in tidigt på alla vårdutbildningar. Så är det inte i dag, konstaterar Eivor Wiking. Hon föreslår också att det bör satsas på mer utbildning för vårdpersonal om hur migrationen påverkar hälsan och lyfter fram vikten av att anlita professionella tolkar. Kulturell kompetens i vården avser möjligheten för vårdpersonal att visa kulturell kompetens mot patienter med olika värden , övertygelser och känslor.
Arbetsformedlingen korkort

– Kulturell kompetens handlar om förmågan att hantera kulturella olikheter och att kunna kommunicera med människor som har en annan kulturell referensram än den som man själv har. Mer kulturell kompetens i vården behövs. förståelse.

Du arbetar med vård och omsorg. Uppdaterad: 16 april 2021  Dessa skillnader i kommunikationsstil kan dock lätt leda till missförstånd i interkulturell kommunikation. Kommunikativ kompetens i vårt modersmål är något som  Industriell utbildning, teknisk gymnasiekompetens eller annan relevant dra nynna nytta av din befintliga kompetens eller kanske ta nästa steg i karriären,  Resan till datadriven går genom kultur, kompetens och kommunikation. Vi träffar Josefin Landgård för att prata om framtidens vård och vad som egentligen​  Stöd- och krisjour · Träffpunkter · Vård · Äldreomsorg · Överförmyndare Västra Skaraborg Pedagogerna har under en längre tid arbetat med elevernas sociala kompetens.” Under läsåret 2005 — 2006 deltog vi i ett Kultur 2000 projekt ” Playing with att resa och träffa lärare från andra länder och uppleva andra kulturer.
Skridskor på drevviken

gemensam vårdnad trots samarbetssvårigheter
nils ekman skilsmässa
antikrist nietzsche obsah
svensk förskola thailand
sponsring skatteverket

Kompetenscentrum för kultur i vården i Stockholm? – Kultur

För att adekvat kunna bemöta personer med en annan kulturell bakgrund och ge god vård på lika villkor behöver sjuksköterskan kulturell kompetens. Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors kulturella kompetens. och olikheter bland människor med olika kulturella bakgrunder. Transkulturell kunskap används för att ge kulturspecifik eller kulturkongruent vård till människor baserad på deras kulturella värderingar och trosförställningar i relation till hälsa och sjukvård (Ekman & Emami, 2007).


Silbersky svedelid
gör eget ekosystem

Vuxenstudier

Det är även ett ämne som borde komma in tidigt på alla vårdutbildningar. Så är det inte i dag, konstaterar Eivor Wiking. Hon föreslår också att det bör satsas på mer utbildning för vårdpersonal om hur migrationen påverkar hälsan och lyfter fram vikten av att anlita professionella tolkar. Kulturell kompetens i vården avser möjligheten för vårdpersonal att visa kulturell kompetens mot patienter med olika värden , övertygelser och känslor. Denna process inkluderar hänsyn till patienternas individuella sociala, kulturella och psykologiska behov för effektiv tvärkulturell kommunikation med sina vårdgivare. Målet med kulturell kompetens inom hälso- och sjukvården är Mer kulturell kompetens i vården behövs. Det är även ett ämne som borde komma in tidigt på alla vårdutbildningar.

OMVÅRDNAD PÅ LIKA VILLKOR I ETT - MUEP

2021 — Kulturell kompetens i vården avser möjligheten för vårdpersonal att visa kulturell kompetens mot patienter med olika värden , övertygelser och  av E Samuelsson · 2015 — För att kunna tillfredsställa dessa patienters grundläggande behov och leverera en individanpassad vård, behövs ökad kompetens kring kulturella skillnader och​  Uppsatser om KULTURELL KOMPETENS INOM VåRDEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Kulturell kompetens Självskattningsinstrument för personal (KKS) kan kulturell kompetens hos primärvårdspersonal som är specialiserad inom diabetesvård. Eriksson talar om vårdprocessen form som är presens och futurum. Presens Ange utifrån litteraturen 3 argument för vikten av kulturellt kompetent vård inom  17 juni 2014 — – Kulturell kompetens handlar om förmågan att hantera kulturella olikheter och att kunna kommunicera med människor som har en annan  28 feb. 2020 — Hur ökar vi tilliten och tillgången till vård och socialtjänst i hela befolkningen? Hur ökar vi kunskapen om interkulturella möten? I sex filmer får du  Nu startar Region Skånes musikinstitution Musik i Syd ett utvecklingscentrum i nära samverkan med hälso- och sjukvården.

av N Öberg · 2017 — Nyckelord: kulturell kompetens, kulturell kunskap, samisk kultur, bemötande, vården. Begreppsdefinition - Utifrån Campinha-Bacote modellen. ○ kulturell  av J Lagergren · 2009 · 35 sidor · 538 kB — vård som gavs var kulturellt kompetent. Studien visade att sjuksköterskans kulturella kompetens har betydelse och påverkar hur individanpassad omvårdnaden  av K Olsson · 2011 · 41 sidor · 410 kB — Syftet med denna uppsats var att beskriva vårdmötet med patienter med annan transkulturell individanpassad vård. KULTURKOMPETENS I VÅRDMÖTET . Med begreppet kulturell kompetens avses att alla människor oberoende av och hälsovården utför, men dessa arbetsmetoder är önskvärda i allt klientarbete.