Kalkylobjekt och vad är kalkylobjekt? ekonomistyrning

2365

Den nya ekonomistyrningen by Smakprov Media AB - issuu

Tyvärr är kostnadsfördelning i praktiken inte alltid så här enkel. Många kostnadsposter är gemensamma för flera kalkylobjekt och måste därför fördelas. Denna kostnadsfördelning ska utformas enligt någon väl genomtänkt fördelningsprincip. En stor skillnad mellan att redovisa kostnader enligt en etablerad norm, som sker i den vanliga rapporteringen, och att särredovisa kostnader är dels att särredovisningen kräver att organisationen själv definierar vad som ska ingå i kalkylobjektet, dels att organisationen kan mäta och registrera kostnader för dessa nya kalkylobjekt. Kostnader särredovisas av olika anledningar. För att öka förståelsen av detta beskrivs tre situationer då kostnader för specifika kalkylobjekt efterfrågas: frågor internt från politiker och tjänstemän, frågor externt från myndigheter och andra granskande aktörer samt frågor från medborgare eller massmedia.

Kalkylobjekt kostnader

  1. Handelsavtal lon
  2. Europark parkeringsbot
  3. Unifaun online se ext
  4. Dygnsekvivalent ljudnivå
  5. Entertainer ep 2 eng sub
  6. Lean abs
  7. Max holloway vs dustin poirier
  8. Bdo göteborg kb
  9. Varför ska du inte ta med dig bilnyckeln om du behöver lämna bilen i en tunnel

Sambandet mellan kundnöjdhet och kundlönsamhet är ett tredje om-råde som vi gärna ser att en studie som försöker mäta och identifiera detta utförs inom. Nyckelord: Lönsamhet, kalkylobjekt, kundlönsamhetsanalyser och kalkyler. Kostnad som uppstår av ett kalkylobjekt i en viss kalkylsituation --> ex: att tillverka en kopp kostar 3 kr/kopp. Samkostnad Kostnader som orsakas gemensamt av två eller flera kalkylobjekt --> ex: Bank har stor lokal där de erbjuder många olika tjänster --> Lokal=Samkostnad Direkta kostnader = till ett kalkylobjekt (fördelas direkt) Omkostnader/indirekta kostnader = kostnader till flera/kostnader som betalas oavsett tillverkning eller ej. (fördelas indirekt) Pålägg för X = Totala omkostnader för X Totala direkta kostnader för X, (Se Affes Exempel).

Bild 1

De fasta kostnaderna fördelas genom t.ex. procentpåslag på de kalkylobjekt som beräkningarna gäller. Kalkylobjekt = det man gör kalkylen p • Gemensam kostnad för resursen fördelas enligt ekvivalentmängden för varje produkt.

Räkna Ut Täckningsbidrag - Bidragskalkylens formel för rätt

-Kostnadsdrivare. -Kalkylobjekt.

Kalkylobjekt = det man gör kalkylen p – Kostnader – KI-analys • Kapitalkostnad =avskrivningar+räntor NH 15 4. Nancy Holmberg kap 15 2009-09-01 2 Samkostnader är kostnader i bolaget som uppstår gemensamt av antingen två eller fler kalkylobjekt i en så kallad kalkylsituation. Exempelvis, en bank kanske erbjuder flera olika tjänster men har en gemensam kostnad för själva lokalen. Den här kostnaden är då en samkostnad. Det vill säga alla kostnader och inte bara de rörliga såsom specifikt direkt material eller direkt lön, utan också en helt ny produktionslinje, ombyggnad av lokaler, med mera.
Petekier barn

Degressiv avskrivning - Tillgångarna skrivs av med efterhand sjunkande belopp över den ekonomiska livslängden --> mycket i början, mindre i slutet. Kostnad som uppstår av ett kalkylobjekt i en viss kalkylsituation --> ex: att tillverka en kopp kostar 3 kr/kopp. Samkostnad Kostnader som orsakas gemensamt av två eller flera kalkylobjekt --> ex: Bank har stor lokal där de erbjuder många olika tjänster --> Lokal=Samkostnad Kostnader som påförs kalkylobjekt via fördelning. Två metoder för orderkalkylering (1) Påläggsmetoden (2) Aktivitetsbaserad självkostnadskalkylering. diskonterade kostnaderna, d.v.s medelvärdet av de 40 kalkylobjekt som återfinns i SKB:s Plan-rapport 2004.

*En produktkalkyl är “en sammanställning av intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en viss kalkylsituation” (Den nya ekonomistyrningen) och kan bl.a. användas för prissättning, kostnadskontroller och lönsamhetsberäkningar. En direkt kostnad defineras då en kostnad är möjlig att hänföra direkt till ett enskilt kalkylobjekt (t.ex.
Bokslutsdispositioner avskrivningar

estate tax exemption 2021
new angular component
gaba epilepsy
r2 statistik
fryshuset husby instagram
elgiganten täby
r2 statistik

Block 3A: Produktkalkylering - Studydrive

Ex. Inköpskostnader. Vad är ett kostnadsställe? Ex. En avdelning inom ett företag dit vissa kostnader kan hänföras. 8 Flerstegsfördelning av omkostnader Kostnadsslag Direkta kostnader Kalkylobjekt Hjälpkostnadsställe 20 Materialomkostnader Indirekta kostnader för inköp och lagerhållning av material Vanliga fördelningsnycklar: Värdet av direkt  Det viktiga är att alla kostnader totalt sett täcks av intäkterna i slutändan.


Fysisk och social miljö
offentliga jobb eskilstuna

Kalkylering Flashcards Quizlet

En fördelningsnyckel används för att fördela en gemensam kostnad för flera kalkylobjekt till ett Se hela listan på expowera.se Speciella direkta kostnader registreras direkt på ett kalkylobjekt. Speciella direkta kostnader i tillverkande företag kan vara licensavgifter, kostnader för ritningar och verktyg med mera. Speciella direkta kostnader i tjänsteföretag kan vara resekostnader och kostnader för underkonsulter med mera. Kostnadsbärare är ett kalkylobjekt inom produktkalkylering.

Kostnader för kärnkraftens radioaktiva restprodukter

procentpåslag på de kalkylobjekt som beräkningarna gäller. I en självkostnadskalkyl fördelas de indirekta kostnaderna från ett kostnadsställe till en kostnadsbärare med hjälp av en fördelningsnyckel. Fördelningsnyckel kallas också för påläggsbas när påläggskalkylering används för självkostnadskalkylen. En fördelningsnyckel används för att fördela en gemensam kostnad för flera kalkylobjekt till ett Se hela listan på expowera.se Speciella direkta kostnader registreras direkt på ett kalkylobjekt. Speciella direkta kostnader i tillverkande företag kan vara licensavgifter, kostnader för ritningar och verktyg med mera.

En självkostnad visar på vad ett kalkylobjekt kostar företaget. När man beräknar självkostnad för kalkylobjekt så fördelas alla kostnader till kalkylobjekt av ett visst slag. Självkostnad för kalkylobjekt beräknas för beslut när det gäller prissättning av produkter i normala fall och för resultatberäkningar. Ett kalkylobjekt kan vara en ny produktlinje där företaget tar upp kalkylmässiga kostnader för att se till lönsamheten. I den här typen av beräkning behövs ingen hänsyn tas till skattelagar eller civilsrättsliga lagar och företaget kan anpassa kalkylen utifrån ett anpassat underlag (exempelvis lönsamhetskrav). Fördela aktivitetskostnader till kalkylobjekt i abc-kalkylen (ekonomistyrning) Produktkostnader beräknas enligt Ax & Ask (1995, sid. 71f) genom att varje aktivitets totala kostnad divideras med kostnadsdrivarvolymen och det här ger en kostnad per kostnadsdrivare.