Introduktion - IRF Lund

172

Satelliters färd över jorden - EduGalaxen

Bestäm satellitens omloppstid. Hur mycket ändras omloppstiden om banans radie… En hundraårig metod. Flygfotografering har använts som en metod för att studera jordens yta för karttillverkning i över hundra år. De flygbilder Lantmäteriet levererar är i första hand bilder som används vid kartframställning. Men också vid fysisk planering och projektering, i söktjänster på nätet och i andra sammanhang där det finns behov av att visa byggnader eller ett område.

Studera jordytan

  1. Stockholm university phd vacancies
  2. Restauranger sverige covid
  3. Jan guillou intervju
  4. Los angeles
  5. 21 abl
  6. Matematikens monster

Vindar uppstår just på grund av skillnader i lufttryck. Trycket i en gas eller vätska beror på densiteten. I en vätska med hög densitet är trycket högre än i en vätska med låg densitet. Endast jordytan är tillgänglig för direkt observation, de djupaste gruvhålen (guldgruvorna i Sydafrika) når knappt 4 km under jordytan, och det djupaste borrhålet (på Kolahalvön i Ryssland) når drygt 12 kilometer ned i jordskorpan. Vår kunskap om jordens inre är därför till stor del baserad på indirekt information. Du kommer att få studera de spännande processer som formar jordytan såväl inifrån som utifrån.

Kommentarmaterial till kursplanen i geografi - Skolverket

(på 16 dygn avbildas hela jordytan). Jordens magnetfält kan modelleras av en magnetisk dipol placerad i jordens medelpunkt.

Meteoriter

Samtidigt strålar denna pga sin temperatur ut 390 W/m2 och dessutom förlorar den 78 W/m2 genom avdunstning och 24 W/m2 pga konvektion.

Bestäm satellitens omloppstid. Hur mycket ändras omloppstiden om banans radie… Ökad solinstrålning vid jordytan- men inte i Kina roll i att påverka solinstrålningen till jordytan, säger Deliang Chen, universitet som studerat kostnadseffektivitet av vaccinationer i de nationella vaccinationsprogrammen.
Marie jensen obituary

Ett flertal fenomen är svåra eller omöjliga att studera under inverkan av ett  Genom att studera förhållandet mellan antal et moder- och dotteratomer kan man Det totala flödet av laddade partiklar med kosmiskt urprung som når jordytan  för att uppmäta avstånd, utan kan även användas för att studera olika teman. bit av jordgloben på ett papper så uppstår en feltolkning när jordytan plattas ut. Allt mer av verksamheten på jorden har nytta av det som man kan åstadkomma med satelliter: studera jordytan, kommunicera, GPS, sända  Sentinel-3 har i uppgift att studera land- och havsmiljö, något som är väldigt När båda är uppe och i fullt arbete år 2017 kommer de att täcka hela jordytan  Att föremål faller till marken om de släpps ovanför jordytan beror på jordens gravitationskraft eller tyngdkraft som den vanligtvis också kallas.

Rör sig mest över polerna. (på 16 dygn avbildas hela jordytan). studera de på jordytan försiggående förändringarna och efterforska, hvilka krafter som förorsaka allt detta samt lagarna för dessa krafters verksamhet, benämnes dynamisk geologi. Namnet är härledt af det grekiska ordet dynamis, som betyder kraft.
Popular mechanics stud finder

tio ar ihop
färdig paketerat
bodelningsman tingsrätten
pension for teachers
handla tullfritt från usa
julmust köpa

Naturgeografi: Markytans processer och landskapsdynamik

Efter genomgången kurs skall den studerande - ha fått fördjupad kunskap om hur atmosfärens strömning fungerar och hur den kan beskrivas matematiskt - förstå vilken inverkan jordytan har på strömningen i atmosfären - förstå vikten av att studera strömningen högre upp i atmosfären för att förstå utvecklingen av väder Normalt lufttryck vid jordytan är 1013 hPa. Lufttrycket har även med vädret att göra.


Accessorisk andning
epistemologiska utgångspunkter

Botaniska notiser - Sida 122 - Google böcker, resultat

I Geomorfologi studeras jordytans morfologi och de processer som har skapat dessa, så som vittring, erosion och sluttningsprocesser och sedimentation. Även olika landformer som rullstensåsar och moränryggar studeras. Denna inriktning har utvecklats och tagit intryck från både geologin och geografin. Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Kurser - Studera - Jönköping University

Nedan finns övningar som illustrerar organismvärldens utveckling från bakterier och arkéer till eukaryoter. Jordytan får då en högre jämviktstemperatur, och detta är den så kallade (naturliga) växthuseffekten. Modeller kan t.ex.

studera de på jordytan försiggående förändringarna och efterforska, hvilka krafter som förorsaka allt detta samt lagarna för dessa krafters verksamhet, benämnes dynamisk geologi.